hair object Arşivleri | Truva Design

Çardak Modelleme Video Blog

Hair objesi kullanarak saç, halı, tüğlü yüzeyler, sakal, çalılık, ağaç ve daha birçok objeyi modelleyebiliyoruz. Bunların yanında Video da modellenmesi anlatılan
çardağın çatısı gibi formları da Hair Objesi kullanarak modelleyebilirsiniz. Bunun için dersimizi izleyin.